torsdag 15. november 2012

Foredrag av Erik Hexeberg - Transfett og hjerte-kar-sykdommer


 Søndagen på Lille Måne-konferansen begynte med et foredrag av Erik Hexeberg. Han er lege dr.med – spes. indremedisin.
Tittelen på foredaget var:
Vil et lavkarbokosthold redusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer?

Overlege ved Lipidklinikken mener at Norge har de siste 40 årene opplevd en nedgang i antall dødsfall knyttet til hjerte- og karsykdommer, noe som han mener har sammenheng med at vi har spist mindre mettet fett.

Helsedirektoratet mener også at lavere fettinntak har redusert antallet hjerte- og karsykdommer.

Men Ernæringsmeldingen sier at årsakssammenhengen er usannsynlig:  Mettet fett er ikke årsak til koronar hjertesykdom og død av koronar hjertesykdom. (Side 259.) Dødeligheten av hjerteinfarkt har gått ned jevnt siden 70-tallet. På 80-tallet har dødeligheten sunket ganske kraftig.

Faktorer som trolig har redusert forekomsten av sykdommen er blant andre tobakk og transfett
Faktorer som trolig har redusert dødeligheten er bedre akuttbehandling med hjertestarter, bedre akutt medikamentell behandlig, bedre forebyggende medisinske behandlig, PCI-behandling (blokke ut årer), akutt og halvakutt, bedre kirurkisk behandling (ABC) samt at statiner trolig har redusert nye hjerteinfarkt hos de som allerede har hatt hjerteinfarkt.

Når det gjelder konsumet av fett, altså energiprosent fra fett i vårt kosthold, så har fettinntaket totalt blitt redusert fra 40% til 35% viser tall fra helsedirektoratet. Prosentandelen av mettet fett er redusert fra 6% til 5%! Altså ingen signifikant nedgang.

Helsedirektoratet tar ikke med transfett i sine beregninger. Transfett-prosenten er redusert fra 5 til nesten 0. Reduksjonen var markant fra 1990-2000.All reduksjon av fett fra 1970 til i dag er transfett!

Effekt av 2%E transfett på koronar hjertesykdom gir 23% økt risiko for dødelighet av koronar hjertesykdom .
Hvordan påvirker transfett kolesterol?

Kolesterol lages av kroppen. Det finnes i alle cellemembraner. Det fungerer som skjelett for diverse hormoner. Det er også utgansgpunkt for vitamin D og en viktig bestanddel i galle slik at kroppen kan ta opp fett fra tarmene. Kolesterol  i blodet er pakket inn i form av Lipoproteiner.

Industrielt transfett øker (det dårlige) LDL-kolesterolet  i blodet. I tillegg reduserer det HDL-kolesterolet.
Høy energiprosent av transfett gir økt risiko for hjertesykdom.
Gamle studier, fra tiden der man faktisk fortsatt spiste transfett, viste en korrelasjon mellom høyt kolesterol og høy risiko for hjerte-karsykdom. Hvis man fjerner den kjente skadevirkningen fra transfett, er den reelle risikoen ganske liten.

Hva er sammenhengen mellom totalkolesterol og dødelighet i dag?
Nord-Trøndelag har en stor undersøkelse som undersøker hele befolkningen.
I HUNT2 (Helseundersøkelse Nord Trøndelag) ser man på alle mellom 50 og 75 år. Alle tok blodprøver og ble fulgt i 10 år.
Risiko for død av iskemisk hjertesykdom viser at dødeligheten er høyest for de som har et totalkolesterol under 5 og den ligger lavt nede for de som ligger høyere. For menn er det ingen vesentlig forskjell på dødeligheten i forhold til kolesterol.
Totaldødeligheten viser at for kvinner, jo høyere kolesterol, jo lavere dødelighet.
For menn er dødeligheten lavest for de som har kolesterolnivå mellom 5 og 5,9.
(Her finnes en annen artikkel som tar for seg akkurat dette)

Hva er så effekten av lavkarbokosthold?
Man har en to-årsstudie med ulike dietter og også en samleanalyse av 22 studier.
De testet 3 ulike dietter, lav-fett, middelhavsdiett og lavkarbo.
HDL-kolesterolet gikk klart mere opp i lavkarbo-gruppen. Dette gir en gunstig kolesterol-profil.
LDL-kolesterolet  gikk litt opp etter 6 mnd, men etter 2 år ser man en reduksjon av det ”farlige” kolesterolet.

Lavkarbo-kostholdet viser seg å være bedre enn lavfettdietten, der LDL-nivået var konstant.
Triglyserider går klart ned på lavkarbo og etter 2 år holder den seg klart lavere enn både lavfett- og middelhavsdietten. Forholdet mellom LDL- og HDL-kolesterol er en bedre målestokk enn totalkolesterol. Og hvis man måler dette, får man best resultat av å spise et lavkarbo-kosthold.
Konklusjon er at kolesterol og triglyserider er best med lavkarbo.

LDL-kolesterol (”dårlig” kolesterol) men ikke ndøvendigvis så dårlig likevel. Det finnes 7 underklasser av LDL-kolesterol og man ser på hvilken klasse LDL-kolesterolet tilhører, samt at man ser på formen på disse partiklene.
Luftige og store partikler er ufarlige. (Gunstig profil)
Små, tette partikler er forbundet med atherosklerotisk hjertesykdom. (Klasse 3-7)
Lavkarbo-pasienter har flest av de partiklene som er ufarlige og derved en gunstigere LDL-profil.
Effekten av ketogen diett på LDL-underklasser:
De som hadde gunstig LDL-profil hadde uendret profil etter 6 ukers ketogen diett.
De som hadde ugunstig LDL-profil fikk en bedre profil etter 6 ukers ketogen diett.

Så til en stor britisk undersøkelse, Women’s health initiativ. Denne undersøkelsen skulle være ”the final proof” for at redusert fett reduserte hjerte-og karsykdom.
49 000 kvinner mellom 50 og 79 år som hadde passert  overgangsalderen var med i undersøkelsen.
De be fulgt i 8 år.
3,4 % eller ca 1650 hadde fra før hjerte- og karsykdom. (Har du sykdom fra før, har du større sjansen for å få det igjen)
40% ble anbefalt diett med lite fett, resten skulle ha normal kost.
Diettmål: Redusere fettinntak til 20 E% og spise minst 5 porsjoner frukt og minst 6 porsjoner korn hver dag.
Lavfett-gruppen hadde 18 samlinger første år og kvartalsvise samlinger etterpå, altså god oppfølging.
10% forskjell på karbohydratinntak på E%. 58 vs 48%
Også omtrent 10% forskjell på totalinntak i fett. 24,5 fett mot 35% fett.
Transfett-forskjell: Konotrollgruppen 2,5%, intervention 1,6% (forskjell på 0,8%)
Etter Eriks beregninger skulle man forvente at intervensjonsgruppen fikk en lavere redusert dødelighet sammenlignet med kontrollgruppen.  Ca en 8% reduksjon.
I studien viser ingen reduksjon i forskjell av dødelighet på disse to gruppene.
De kvinnene som hadde hjerte-kar fra før, hadde en økt risiko i den gruppen som reduserte fettinntaket.

Lover mot transfett?
Det finnes ingen lovbestemt grense for innhold av transfett. Det finnes ingen krav til merking av næringsinnhold/transfett med mindre det fremmes ernæringspåstander

Konklusjon: Det foreligger ingen reell reduksjon av mettet fett fra 1975 til i dag og derfor ingen sammenheng mellom reduksjon av mettet fett og reduksjon av hjerte-karsykdommer.

Lena Beatrice har også satt seg inn i de nye kostholdsrådene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar