mandag 27. juni 2011

Alzheimer og Parkinson - Karbohydrater og fett

Jeg har kommet over en artikkel i European Journal of Internal Medicine fra 2010 som kommer med en teori om at Alzheimer (og forsåvidt også Parkinsons) kan skyldes for mye karbohydrater og for lite fett i kosten. Den er ganske komplisert og på engelsk, så jeg skal nøye meg med noen smakebiter. Artikkelen heter "Nutrition and Alzheimers's disease : The detrimental role of a high carbohydrate diet".

Noen utdrag:
Flere forskere har sett en sterk sammenheng mellom insulinresistens i hjernen og tidlig Alzheimer. De kaller det faktisk Type 3-diabetes.
Hjernen representerer bare 2% av kroppsmassen, men inneholder 25% av det totale kolesterolet. Kolesterol er nødvendig i hele hjernen, både som en antioksidant, elektrisk isolasjon, som "stillas", og som en funksjonell komponent i alle membraner. Kolesterol er også brukt som "innpakning" og som deltaker i synapser.
(Hva skjer da når man tar kolesterolsenkende midler? (min kommentar))

Forskerne har sett at kolesterolnivået sank hos menn FØR de viste symptomer på Alzheimer. De mener at høyt kolesterol kan beskytte mot sykdommen. Høye kolesterolnivåer henger sammen med langt liv hos mennesker over 85 år og det har også vist i noen tilfeller å føre til bedre hukommelse og redusert demens. Hjerneryggmarksvæsken hos Alzheimer-pasienter viser vesentlig reduksjon av lipoproteiner, kolesterol, triglyserider og frie fettsyrer sammenlignet med friske mennesker.

Nyere befolkningsundersøkelse har bekreftet en sammenheng mellom lavt blodserum kolesterol og både demens og Parkinsons. De har funnet at de med demens og depresjon har merkbart lavere serumkolesterol-konsentrasjon enn kontrollgruppen. En annen undersøkelse av Parkinsons blandt eldre viser at de med lavest LDL hadde 3,5 ganger så høy risiko for å få Parkinsons som de med høyest LDL-nivåer.

Et kosthold med mye prosesserte karbohydrater og lite fett resulterer i en rask stigning av blodsukkeret etter måltider. Over tid kan dette føre til insulinresistens og diabetes. Serum-proteiner som er utsatt for høye glukosenivåer blir svekket av en prosess som kalles "glycation". Fruktose anslås å være ti ganger verre enn glukose når det gjelder "glycation". "Glycation" blir nå sett på som en viktig faktor når det gjelder Alzheimer-risiko

Det er blitt vist at pasienter med type 2-diabetes har to til fem ganger så høy risiko for å få Alzehimer. En hypotese er at dysfunksjon i nervecellene under diabetes kan være manglende kolesterol.
Flere undersøkelser har indikert at hjerner som har underskudd på kolesterol er mindre motstandsdyktige for nevrologisk skade/stress.
____________________________________
Article from the European Journal of Internal Medicine titled "Nutrition and Alzheimers's disease : The detrimental role of a high carbohydrate diet" discusses the relationship between Alzheimer's disease and Parkinson's disease and carbohydrates. A few extracts:

Several researchers have noted a strong correlation between insulin resistance in the brain and early AD, suggesting that AD might be considered a neuroendocrine disorder of the brain or so-called “type 3 diabetes”.

The brain represents only 2% of the body's total mass, but contains 25% of the total cholesterol. Cholesterol is required everywhere in the brain as an antioxidant, an electrical insulator, as a structural scaffold for the neural network, and a functional component of all membranes. Cholesterol is also utilized in the wrapping and synaptic delivery of the neurotransmitters. It also plays an important role in the formation and functioning of synapses in the brain.

Most significantly, cholesterol levels fell for the men who developed AD prior to their showing AD symptoms. The authors suggested that their high cholesterol might have been a protective mechanism against AD. Indeed, high cholesterol level is positively correlated with longevity in people over 85 years old, and in some cases has been shown to be associated with better
memory function and reduced dementia.

Mounting evidence suggests that a defect in cholesterol metabolism in the brain may play an important role in AD. Significantly, the cerebrospinal fluid of AD patients is substantially depleted in lipoproteins, cholesterol, triglycerides, and free fatty acids, compared to matched controls.

Recent population studies have confirmed a correlation between low blood serum cholesterol and both dementia and Parkinson's disease. A study published in 2007 compared three elderly population groups: subjects with dementia, subjects with depression, and controls. They found that those with dementia and depression had significantly lower serum cholesterol levels than the controls. Another study looking at Parkinson's disease among the elderly showed that those with the lowest LDL had 3.5 times the risk of Parkinson's disease compared to those with the highest serum LDL levels.

1 kommentar: