torsdag 23. juni 2011

Sukker og kreft - Sugar and cancer

Kreft var mer eller mindre ikke-eksisterende blant urfolk og mennesker som var lite påvirket av det "vestlige" kostholdet. Dette ble rapportert at mange leger og oppdagelsesreisende både på slutten av 1800-tallet og hele 1900-tallet. Utplasserte leger la merke til at i Afrikanske land, var sykdommene difteri, malaria osv, mens de hvite hadde kreft og hjerte-karsykdommer osv. Noen forsøkte å legge skylden på sukker/karbohydrater, men fett-teorien til Ancel Keys var allerede så godt etablert at disse modige menn ble latterliggjort.

Nyere forskning viser at kreftceller liker sukker. Vi kan kanskje ikke unngå å få kreft ved å la være å spise sukker, men det viser seg at det er en forskjell på sukker også. "Vanlig" sukker består av glukose og fruktose og det viser seg at det er fruktosen som kreften liker aller best.

I USA brukes det enorme mengder "high fructose corn syrup" eller isoglukose som søtningsmiddel, fordi det er billigere. Sirupen består av elementer fra maissirup som har gjennomgått en enzymatisk prosessering for å konvertere glukose inn i fruktose og for å produsere den ønskede sødme. I USA blir dette middelet brukt i matvarer og produkter som et søtningsmiddel. Den har blitt svært vanlig i bearbeidet mat og drikkevarer, inkludert brød, frokostblandinger, kjøtt, yoghurt og i forskjellige supper og sauser.

Sukker alene fører kanskje ikke til kreft, men jeg føler i alle fall at jeg gjør noe veldig bra for kroppen min ved å ikke spise sukker. Jeg er i tillegg arvelig belastet med brystkreft og hvis manglende sukker kan hemme cellevekst, er jo det noe å tenke på. Vi trenger uansett IKKE raffinert sukker til noe som helst. De få karbohydratene vi trenger, kan forsåvidt kroppen lage sjøl, men vi kan tilføre dem via grønnsaker som vokser over bakken og fete meieriprodukter.
________________________________

Cancer was more or less a non-existant disease amongst "primitive" people not influenced by the "western" diet. This was reported by several doctors during the last 150 years. They tried blaming it on refined carbohydrates like suger, white flour, white rice etc but the fat-theory by Ancel Keys was already well established and people wouldn't listen. Cancer cells thrive on sugar and researchers have found that it's the fructose part that they prefer. "Normal" sugar consits of glucose and fructose, but sugar in the US is more and more being replaced by high fructose corn syrup, because it's cheaper.
High-fructose corn syrup (HFCS) comprises any of a group of corn syrups that has undergone enzymatic processing to convert some of its glucose into fructose to produce a desired sweetness. In the United States, consumer foods and products typically use high-fructose corn syrup as a sweetener. It has become very common in processed foods and beverages in the U.S., including breads, cereals, breakfast bars, lunch meats, yogurts, soups and condiments.

Knowing what we know about cancer growth I feel that I'm doing my body a huge favour by not eating sugar. Since I'm probably genetically disposed for breast cancer, staying away from sugar (and losing weight) is the smartest thing I can do. It's not necessarily so that suger itself causes cancer, but depriving the body of sugar might stall the process or slow things down should any cancer cells appear. And we dont NEED sugar for anything. The few carbs the body needs, it can produce itself, otherwise we get carbs from vegetables growing on top of the soil and in full fat dairy products (for those who can)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar