mandag 11. juli 2011

Spis ordentlig mat

Et side-aspekt ved lavkarbo, og som kan følges av alle, uansett mengder karbohydrat i kosten, er at man skal spise ren, ordentlig mat. Redusere mengden tilsetningsstoffer og unaturlige ingredienser. Forsøke å spise økologisk mat der det er mulig. Spise kjøtt som er fødd opp på den maten som er naturlig for dyret. Kyr skal for eksempel spise gress i hovedsak og ikke benmel og korn og annet. Det gikk veldig galt i Storbritannia for noen år tilbake.

Det har også kommet fram at oppdrettslaks i Norge etterhvert ikke lenger inneholder noe særlig Omega3, fordi de får annet fôr enn det fisk egentlig skal spise. De blir flytende grønnsaker, som en professor uttalte det. Det beviser bare at når dyr spiser mat de ikke er skapt for å spise, går det galt. Det samme gjelder oss mennesker.

Den amerikanske forfatteren Michael Pollan har oppsummert dette i noen gode mat-regler.
Han har enkle huskeregler som kan brukes når man er i butikken.
Spis bare mat som din oldemor ville ha kjent igjen som mat.
Ikke spis noe med mer enn 5 ingredienser.
Ikke spis noe som har ingredienser en 3.klassing ikke kan uttale navnet på.
Spis mat som ER ingredienser, ikke som HAR ingredienser.

Hvis vi kutter ut ferdigmat, reduserer man automatisk også inntaket av karbohydrater, siden veldig mye ferdigmat inneholder sukker eller karbohydrater i en eller annen form.

_______________________________
A "side-effect" of low-carb (LCHF) eating is that we're encouraged to eat real food. And that rule can be used regardless of how may carbs you choose to eat. It's vital that we try to limit our intake of processed food and additives etc. Try to eat ecologial, natural food whenever possible. Eat meat from animals that are fed food that's natural to them. Cows should eat grass, not bone meal and grain and other foods it's not destined to eat. We all know what happened in the UK with Creutzfeld-Jacobs disease.

A professor in Norway has also said that Norwegian farmed salmon does not contain as much Omega3 fatty acides as natural fish, since they are fed food that's not natural to them.

As with animals, humans should also stick to eating food we're meant to eat.

The American author Michael Pollan has some good food rules.
Don't eat anything your great grandmother would not recognize as food.
Don't eat anything with more than 5 ingredients.
Don't eat anything that contains something a 3rd grader could not pronounce.
Don't eat food that HAS ingredients. Eat food that IS an ingredient.

If we stop eating processed foods, the amount of carbs we eat will go down, since most of the processed foods we eat containts suger or other carbs in some shape or form.

1 kommentar: